Yar. Doç. Dr. Burak Çabuk

 

Adı Soyadı: Burak ÇABUK
Doğum Tarihi: 23 Ağustos 1975
Öğrenim Durumu: Tıp Doktoru


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1999

Tıpta Uzmanlık

 Nöroşirurji AD / Ar Gör

 Kocaeli Üniversitesi

2007

 

 
Tıpta Uzmanlık Tezi : İNFANT SIÇANDA KAOLİN İLE OLUŞTURULAN 
HİDROSEFALİ MODELİNDE SİSTEMİK UYGULANAN MEMANTİNİN HİPOKAMPUS CA1, CA2 VE CA3  BÖLGELERİ ÜZERİNDEKİ NÖROPROTEKTİF ETKİSİ :HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME . KOCAELİ,2001    
Danışman : Dr Volkan Etuş

Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr,   Ar.Gör.

Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı

2001

Uz Dr

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi

2007

Yard. Doç.Dr.

Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı

2011

 

ESERLER

  1. SCI-E kapsamında  dergilerde yayımlanan makaleler :

A1- Koc K, Anik I, Ozdamar D, Cabuk B, Keskin G, Ceylan S. The learning curve in endoscopic pituitary surgery and our experience. Neurosurg Rev. 29(4):298-305; discussion 305  (2006)
A2- Koç K, Anik Y, Anik I, Cabuk B, Ceylan S. Chiari 1 Malformation with Syringomyelia: Correlation of Phase-Contrast Cine MR Imaging and Outcome. Turk Neurosurg. 17(3):183-92. (2007)
A3-Koc K, Anık I, Cabuk B, Ceylan S. Fluorescein sodium guided surgery in glioblastoma multiforme; a prospective evaluation  Br J Neurosurg.  22(1):99-103. (2008)
erimental epidural haematoma on brain parenchyma of rats. Neurological Research. 30(5):  450-456. (2008)
A4-Anik İ, Kokturk S, Genc H, Cabuk B, Koc K, Yavuz Ş, Ceylan S, Ceylan S, Kamaci L, Anik Y. Immunohistochemical analysis of TIMP-2 and collagen types I and IV in experimental spinal cord ischemia-reperfusion injury in rats Journal of Spinal Cord Medicine, Volume 34, Number 3, May 2011 , pp. 257-264(8)
A5-Anik I, Koc K, Cabuk B, Ceylan S. Endoscopic Transphenoidal approach for fibrous dysplasia of clivus, tuberculum sellae, and sphenoid sinus; report of three cases. Turkish Neurosurgery Manuscript ID : JTN-4060 Date Accepted: Apr 29, 2011
A6-Cabuk B, Etus V, Bozkurt S.U, Sav A, Ceylan S. Neuroprotective effect of memantine on hippocampal neurons in infantile rat hydrocephalus. Turkish Neurosurgery DOI: 10.5137//1019-5149.JTN.4119-11.1   Date Accepted: Feb 18, 2011

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1- Koc K,  Anik I, Cabuk B, Ceylan S. Endoscopic Pituitary Surgery:an early and late experiences. Third world conference of the international study group on neuroendoscopy (ISGNE), Marburg, Germany 15-18 June.Childs Nervous System,21,500(2005)

B2-Ceylan S,  Koc K,  Anık I, Cabuk B. Experiences with the expanded and extended endoscopic endonasal approach to the cavernous sinus and clivus.  Fourth  world conference of the international study group on neuroendoscopy (ISGNE),9-12 May , Versailles-Paris, France (2007)

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1-Etus V, Altintas O, Etus H, Cabuk B, Caglar Y; Ceylan S. Coexistent Hydrocephalus Increases the Risk of Amblyopia in Children with Spinal Dysraphism. Journal of Neurological Sciences Vol 21; Issue 3, 183-192 (2004)
C2-Koç K, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S.   İntra-Suprasellar araknoid kiste endoskopik keyhole yaklaşım: Olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi cilt 15,sayı2,181-184(2005)

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D1- Koç K, Çabuk B, İlbay K, Balıkçı M, Ceylan S. Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımı.   Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004

D2- Koç K, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S. Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımının total rezeksiyon ve sağkalıma etkisi, Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2Mayıs  2006

 

D3- Koç K, Anık Y, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S Chiari tip 1 ve siringomyeli olgularında prognoz ve bos akım çalışması,Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi,28 Nisan-2Mayıs  2006

D4- K.Koç,  B.Çabuk, İ Anık, S. Ceylan. Foramen magnum menengiomlarında endoskop asiste tümör cerrahisi. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs  2006

D5-Koç K, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S. Hipofiz adenomu cerrahisinde endoskopik hemisfenoidotomi yaklaşımı. Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi , 2006

D6-Anık İ, K, Anık Y,  Çabuk B, Ceylan S. Endoskopik transsfenoidal yaklaşımda sfenoid sinüs anatomisi.  Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi,  2006

D7- Etus V, Cabuk B, Ceylan S. Sylvian araknoid kistlere Endoskop kontrollu mikronorosirurjikal yaklasim.  Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi,  2006

D8- Etus V, Özkürkçügil C, Cabuk B, Ceylan S. Gergin omurilik sendromunda cerrahi serbestlestirme ve urodinamik bulgular.  Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi,  2006

D9-Etus V, Cabuk B, Bozkurt SU, Sav A, Ceylan S. Deneysel infantil hidrosefalide memantinin hipokampus CA1, CA2, CA3 bolgeleri üzerinde noroprotektif etkisi: Histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme.  Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi,  2007

D10-Anık İ, Ceylan S, Koç K, Etuş V, Anık Y, Genç H, Çabuk B, Türk Nöroşirürji Derneği XXV. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi 2011,cilt 21, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Uygulanan Erişkin Hidrosefali Hastalarında Üçüncü Ventrikül Taban Yapısının,İnterpedinküler Ve Prepontin Membranların Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri", 57 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011

D11-Koç K, Anık İ, Çabuk B, Ceylan S. Third world conference of the international study group on neuroendoscopy (ISGNE) konferansı dahilinde "Childs Nervous System, (2005) 21" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic Pituitary Surgery: An early and late experiences", 493-520 pp., Marburg, Almanya, Haziran 2005

 

 
randevu formu | Hipofiz
Randevu Formu
 
verilen hizmet ve eğitimler | Hipofiz Araştırma Merkezi
Profesyoneller için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Hastalar için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Linkler
 
Doktorlarımız
Savaş Ceylan | Hipofiz Cerrahisi Prof. Dr. Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı
   
İhsan Anık | Hipofiz Prof. Dr. İhsan Anık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D
   
Burak Çabuk | Hipofiz Yar. Doç. Dr. Burak Çabuk
Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
   
 
hipofiz | facebook Takip Edin
Anasayfa İletişim
Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM) © 2014
atakteknoloji