Hakkımızda

hakkımızda | Hipofiz Araştırma HastahanesiKocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM)
2547 sayılı Kanunun 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak "Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM)" kurulmuştur. KOUHAM, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur.

Merkezin başlıca araştırma konuları:
a) Hipofiz organ, hücre gelişimleri ve kök hücreden farklıllaşmaları sağlayan transkripsiyon faktörleri, bunları kontrol eden genlerin araştırılması

b) Hipofiz tümörlerinin rekürens ve agresif davranış özelikleri, prognozu ve seçilecek tedavinin belirlenmesine yardımcı olan belirteçlerin araştırılması(MGMT, DNA, FGF–4 ve diğer büyüme faktör resptörleri MMP1,2,9 gibi kollagen proreazlar).

c) Hipofizin anatomik, radyolojik, histolojik, immunohistokimyasal, ultrasütrüktürel yapısal özeliklerin araştırılması

Hipofiz bir çok bilim dalını ilgilendiren bir endokrin organdır. Şekil 3, hipofiz bezi ve farklı ana bilim dallarının araştırma konusuna giren organları göstermektedir.Endokrinoloji Anabilim bilim dalı ; hipofiz hastalıklarının medikal tedavisi ve hastalıkların klinik takibinde önemlidir. KBB Anabilim dalı; endoskopik sinüs cerrahisi deneyimlerinin, hipofiz cerrahisine aktarılması ve geliştirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır. Radyoloji Anabilim bilim dalı ile ileri görüntüleme ve tanı yöntemleri konusunda çalışma planlanmaktadır. Patoloji, Histoloji, Genetik ve Kök hücre araştırma merkezi ile tümörlerin biyolojik karekterleri, yeni modeller oluşturulması, hedef tedavilerin belirlenmesi çalışmalarına temel oluşturacaktır.

 

 
randevu formu | Hipofiz
Randevu Formu
 
verilen hizmet ve eğitimler | Hipofiz Araştırma Merkezi
Profesyoneller için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Hastalar için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Linkler
 
Doktorlarımız
Savaş Ceylan | Hipofiz Cerrahisi Prof. Dr. Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı
   
İhsan Anık | Hipofiz Prof. Dr. İhsan Anık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D
   
Burak Çabuk | Hipofiz Yar. Doç. Dr. Burak Çabuk
Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
   
 
hipofiz | facebook Takip Edin
Anasayfa İletişim
Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM) © 2014
atakteknoloji