Endoskopik Hipofiz Cerrahisi

Endoskop ilk kez sublabial transsfenoidal cerrahide (Guiot et al 1963) sfenoid sinus anatomisini gözlemlemek için kullanılmıştır. İlk endoskopik hipofiz cerrahisi Jankowski ve ark. (1992) tarafından yayınlanmıştır.  3 hipofiz adenomu olgusu  orta konka rezeksiyonu  ile  pure endoskopik olarak ameliyat edilmiştir.
Jho ve Carrau (1996) nun tarif ettikleri  endoskopik hipofiz cerrahisi   retraktör  ve nazal spekulum kullanmaksızın pure endoskopik olarak uygulanmıştır.
Cerrahi ulaşım kolaylığı, sellar, parasellar ve suprasellar anatomi ve patolojileri daha iyi  görüntüleyebilmesi nedeniyle endoskopi, transsfenoidal cerrahide tercih edilen bir uygulama  olmuştur.

Kliniğimizde 1997 yılından bu yana endoskopik transfenoidal hipofiz   cerrahisi   yapılmaktadır.Bu yaklaşımda Mikroskop, nasal spekulum,  postoperatif nasal tampon kullanılmaz.
Standart Yaklaşım Safhaları

  1. Nostril  safhası (Nazal kavitenin genişliği Septum deviasyonu, Konkaların havalanma dereceleri)
  2. Sfenoidotomi safhası (Sfenoid rostrumun rezeksiyonu, Sfenoid sinusun  ön duvarının açılması)
  3. Sellar safha (Sella tabanının açılması ve adenomun boşaltılması

Kavernöz Sinüse Yaklaşım
Kavernöz sinüs (KS) invazyonu tüm hipofiz adenomlarının %6-10’unda görülür. Ancak güncel expanded (genişletilmiş) mikroskopik ve endoskopik yaklaşımlara ait yayınlarda lezyonların %10’dan fazlasında kavernöz sinüs invazyonu bildirmiştir (Dolenc. 1989; Kitano et al. 2008).
Extended Endoskopik Endonasal Transfenoidal Yaklaşım, Endonasal Transethmoidal/Transfenoidal Yaklaşım (Far Lateral), Kontralateral Endoskopik Endonasal Transfenoidal Yaklaşım kavernöz sinuse yaklaşım şekilleridir.

KS invazyonu gösteren hipofiz adenomlarının tedavisi nöroşirurji pratiğinde en büyük sorunlardan biridir. Bu hastaların takip dönemlerinde remisyon sağlamak için farklı tedavi yöntemleri düşünülmelidir. KS invazyonu göstermeyen hipofiz adenomları, KS’e doğru cerrahi alanı genişletmeden çıkarılabilir: bu, standart endoskopik transsfenoidal yaklaşımdır. KS invazyonu gösteren hipofiz adenomlarında KS komponentinin çıkarılması için daha güvenilir cerrahi teknikler uygulanmalıdır. Kliniğimizde bugune kadar 135 kavernöz sinüs invazyonu gösteren adenoma  olgusunda endoskopik kavernoz sinus yaklasımı uygulanmıştır. Su ana kadar, ulkemizdeki en buyuk seridir.

 

 
randevu formu | Hipofiz
Randevu Formu
 
verilen hizmet ve eğitimler | Hipofiz Araştırma Merkezi
Profesyoneller için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Hastalar için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Linkler
 
Doktorlarımız
Savaş Ceylan | Hipofiz Cerrahisi Prof. Dr. Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı
   
İhsan Anık | Hipofiz Prof. Dr. İhsan Anık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D
   
Burak Çabuk | Hipofiz Yar. Doç. Dr. Burak Çabuk
Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
   
 
hipofiz | facebook Takip Edin
Anasayfa İletişim
Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM) © 2014
atakteknoloji