Prof. Dr. İhsan Anık

 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü 41380, Kocaeli / Türkiye
E-mail:  drianik@yahoo.com
Doğum Tarihi  16 Eylül 1973, Aydın - Evli ve iki çocuğu vardır.
İlk Öğrenim  Yedieylül İlkokulu, Aydın, 1984
Orta Öğrenim-Lise       Aydın Anadolu Lisesi, Aydın, 1991
Lisans, Y. Lisans İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi, 1991-1997
Pratisyen VKV Amerikan Hastanesi, 1997-1998
Tıpta Uzmanlık Kocaeli Üniversitesi Nöroşirurji AD,1999-2005
Uzm.Dr Kocaeli Üniversitesi Nöroşirurji AD, 2005 - 2006
Yrd.Doç.Dr

Kocaeli Üniversitesi Nöroşirurji AD, 2006- 2012

Doç.Dr Kocaeli Üniversitesi Nöroşirurji AD, 2012

Yayınlar

Uluslararası SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 35 makalesi,
ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 45 bildirisi vardır.
İki kitap için kitap bölümü yazmıştır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği, Kocaeli Tabip Odası
Türk Nöroşirurji Derneği ve Türk Nöroşirurji Derneği, Nöroonkoloji  grup
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
EANS (European Association of Neuosurgical Societies)
AANS (American Association of Neurological Surgeons)
CNS (Congress of Neurological Surgeons)

 

 
randevu formu | Hipofiz
Randevu Formu
 
verilen hizmet ve eğitimler | Hipofiz Araştırma Merkezi
Profesyoneller için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Hastalar için
 
hastalar için | Hipofiz Araştırma Merkezi
Linkler
 
Doktorlarımız
Savaş Ceylan | Hipofiz Cerrahisi Prof. Dr. Savaş Ceylan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanı
   
İhsan Anık | Hipofiz Prof. Dr. İhsan Anık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D
   
Burak Çabuk | Hipofiz Yar. Doç. Dr. Burak Çabuk
Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
   
 
hipofiz | facebook Takip Edin
Anasayfa İletişim
Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi (KOUHAM) © 2014
atakteknoloji